ยินดีต้อนรับสู่  เครื่องดูดฝุ่นโรงงาน.com

Feb08

        เคริ่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมมีหลากหลายชนิด ตามความต้องการของวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ขนาด กำลังดูดของเครื่อง ระบบไฟฟ้า ระบบกรองฝุ่น กรองของเหลว การเคลื่อนที่ อุปกรณ์พ่วงต่อ วัสดุของเครื่อง (ตัวถัง) การป้องกันประจุไฟฟ่า การป้องกันการระเบิด ซึ่งขึ้นอยู่กับโซนของโรงงานด้วย เป็นต้น. จะเห็นได้ว่าข้อกำหนดในการใช้งานมีค่อนข้างสูงกว่าเตรื่องดูดฝุ่นทั่วๆไป ( conventional vacuum cleaner )  การเลือกใช้งานจะต้องอาศัยข้อมูลของผู้ใช้ ( user ) มาร่วมพิจารณาความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพของการใช้งาน

 

เครื่องดูดฝุ่นโรงงาน   

Feb09

 นำเข้าโดย 3vac

เครื่องดูดฝุ่นโรงงานอุตสาหกรรม   

Feb10

     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ............ 0818314368

 นำเข้าโดย 3vac